FIT pro YOGA MAT

360.00

לאחר שנים בעולם היוגה ולאחר שבדקנו את כל המזרנים המוצעים בשוק, הצלחנו להגיע אל המזרן המשולם.
183X68X5 מ״מ
2.9 ק”ג

Description

360.00

לאחר שנים בעולם היוגה ולאחר שבדקנו את כל המזרנים המוצעים בשוק, הצלחנו להגיע אל המזרן המשולם.
183X68X5 מ״מ
2.9 ק”ג

Description

לאחר שנים בעולם היוגה ולאחר שבדקנו את כל המזרנים המוצעים בשוק, הצלחנו להגיע אל המזרן המשולם. 

הרשמה לשיעור ניסיון

רק להכניס פרטים מתאימים
אנחנו כבר נדאג ליתר

×