&TERMS
PRIVECY

כללי:

 • תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין FIT HOUSE, FIT STUDIO ו- PILATES STUDIO על כל סניפיהם (להלן: “קבוצת FIT“) לבין לקוחות הקבוצה (להלן: “המתאמנים“), ותוכנו מחייב את שני הצדדים. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
 • לקבוצת FIT שישה סטודיוס בפריסה אזורית בעיר תל אביב – יפו; רכישת כרטיסייה או מנוי תאפשר כניסה לסטודיו אחד בלבד, אלא בתנאים מסוימים ולשיקול דעת קבוצת FIT בלבד.
 • ללקוחות הקבוצה מוצעים מספר מסלולי כרטיסיות, שמחיריהם ותנאיהם העיקריים מפורטים במחירון המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, וזמין באתר האינטרנט https://fithouse.co.il/store/ ובאפליקציה. לקבוצת FIT נשמרת הזכות לבצע שינויים במסלולים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה.
 • המתאמנים בקבוצת FIT רשאים להיכנס לסטודיו בו רכשו כרטיסייה / מנוי, להשתמש במתקני הסטודיו ולהשתתף בשיעורים בכל סוגי האימונים, וזאת בכפוף
  לנהלים כפי שיובאו להלן.


סוגי מנויים:

 • כרטיסיות חודשיות– 4/8/12 אימונים בחודש; תוקף הכרטיסייה הינו חודש אחד בלבד; תשלום בעבור הכרטיסייה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או מזומן בלבד. ניתן להאריך את תוקף הכרטיסייה החודשית בעלות של 15 ש”ח לאימון לחודש נוסף אחד בלבד. 
 • כרטיסייה חודשית מתחדשת -מנוי (FIT HOUSE PORT)– כרטיסיות חודשיות של 4/8/12 אימונים אשר מתחדשות בכל חודש באמצעות הוראת קבע; תוקף הכרטיסיות הינו חודש אחד בלבד.
 • כרטיסיות שנתיות- כרטיסיות של 5\10\25\50\100 אימונים אותם ניתן לממש בכל עת בתוך שנה. ניתן לחלק כרטיסיות שנתיות של 50/ 100 אימונים במספר סטודיוס בחלוקה מראש במועד הרכישה.
 • כרטיסיית חופשי חודשי– כרטיסייה שמאפשרת כניסה לאימון אחד ביום; תוקף הכרטיסייה הינו חודש אחד בלבד. הכרטיסייה איננה תקפה בסניפים פילאטיס סטודיו ברנדייס ופיט סטודיו רוטשילד.

הרשמה לאימונים הינה מראש באמצעות האפליקציה. 

לקבוצת FIT נשמרת הזכות לבצע שינויים במסלולים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה.

הקפאת מנוי:

 • כרטיסיות חודשיות-

לא ניתן להקפיא כרטיסיות חודשיות; ניתן להאריך את תוקף הכרטייסיה לחודש נוסף בעלות של 15 ש”ח לאימון. 

 • כרטיסייה חודשית מתחדשת- ניתן להקפיא למשך חודש קלנדרי אחד (רצוף) בלבד ללא עלות (מינימום 30 יום הקפאה). ** ניתן לקנות אימונים בודדים לזמן ההקפאה בעלות של אימון בודד בתמכור לפי הכרטיסייה הקיימת.
 • כרטיסיות שנתיות-

לא ניתן להקפיא כרטיסייה שנתית; במידה ובתום שנה לא נוצלו כל האימונים, ניתן להאריך את תוקף הכרטיסייה לחודש נוסף בעלות של 15 ש”ח לאימון; הארכה בכל חודש נוסף מעל החודש הראשון אפשרית בעלות של 25 ש”ח לאימון; ניתן להאריך בסך הכל עד שלושה חודשים. 

בתום תקופת ההקפאה, לרבות הארכות ככל שיהיו, יפוג תוקפם של הכרטיסיה השנתית \ המנוי ולא יינתן החזר כספי בגין האימונים שלא נוצלו. 

הקפאות חריגות תתאפשרנה בנסיבות של: מצב בריאותי (מותנה באישור רפואי), תקופת מילואים (בהצגת אישור מתאים) או מקרים מיוחדים על פי שיקול דעת קבוצת FIT ובכפוף לאישור מנהל\ת.

ביטולים:

 • בקשה לביטול כרטיסייה חודשית מתחדשת תיעשה בכתב בלבד באמצעות דוא”ל: info@fithouse.co.il. בקשה שלא נענתה באסמכתאת אישור, חזקה שלא התקבלה. ביטול של כרטיסייה חודשית מתחדשת ייעשה עד 48 שעות לפני מועד החיוב, כלומר בסוף כל חודש. הודעת ביטול לאחר מועד החיוב תכנס לתוקף בחודש העוקב.
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, בעת ביטול כרטיסייה, יוחזר החלק היחסי מהסכום ששולם בהתאם לאימונים שנותרו, בניכוי של 5% משווי הכטיסייה במועד הרכישה או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם. 
 • במקרה של ביטול העסקה בתוך 14 ימים ממועד הרכישה בלא שנעשה כל שימוש באימונים, ייגבו דמי טיפול בסך של 5% משווי הכרטיסייה במועד הרכישה או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.
 • לא יינתן החזר כספי למתאמן בעבור כרטיסייה שלא מומשה כלל בתוך 14 יום ממועד הרכישה. ניתן להעביר את הכרטיסייה למתאמן אחר אשר ייכנס בנעליו של המתאמן הראשון, בכפוף לחתימתו של המתאמן החדש על הצהרת בריאות ועל התקנון.

נהלי הסטודיו:

 • שעות הפעילות בסטודיוס של קבוצת FIT נקבעות לפי שיקול דעת ההנהלה; ייתכנו זמנים שבהם הסטודיו כולו או חלקו יהיו סגורים לצרכי אירועים פרטיים או לצרכים אחרים ולא תותר כניסת מתאמנים.
 • ניתן להיכנס לאימון באיחור של 5 דק’ בלבד מתחילתו. בחלוף 5 דק’ לא תתאפשר כניסה לחלל הסטודיו. 
 • המגבות מיועדות לשימוש במקלחות בלבד ואין להוציאן מתחומי המקלחות (ב- FIT HOUSE PORT בלבד). 
 • אין להכניס לסטודיוס אלכוהול ו/או סמים ו/או כלי נשק.
 • אין להכניס בעלי חיים לסטודיוס, למעט כלבי נחייה.
 • אין להכניס לסטודיוס קורקינטים או אופניים רגילים וחשמליים.
 • הנהלת קבוצת FIT שומרת לעצמה את הזכות לבקש ממתאמן לעזוב את תחומי הסטודיו ו/או לבטל את מנויו אם היא סבורה שהתנהגותו אינה עומדת בדרישות התקנון ו\או בסטנדרטים הנהוגים.

חפצים אישיים ובטיחות:

 • יש להכניס את התיקים והציוד האישי ללוקרים המיועדים לכך, ולדאוג לנעילתם. 
 • אין להכניס תיקים וציוד אישי לחלל הסטודיו.
 • אין להשאיר ציוד בלוקרים לאחר שעת הסגירה.
 • קבוצת FIT עושה את מירב המאמצים כדי למנוע פגיעה בציודם האישי של מתאמניה; עם זאת, אין קבוצת FIT אחראית לאובדן או גניבה של ציוד אישי בשטחה. אנא הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך ללא השגחה בזמן האימון, כולל בלוקרים.

השתתפות באימונים:

 • ההשתתפות באימונים מותנית בהרשמה מראש באפליקציה. 
 • מינימום משתתפים באימון – 3 מתאמנים.
 • לאחר הרשמה לאימון, ניתן להחליפו לאימון אחר באותו היום בתוך 15 דק’ ללא חיוב.
 • במידה והאימון מלא, ניתן להרשם לרשימת המתנה באפליקציה; במידה ויתפנה מקום באימון עד 24 שעות לפני תחילתו, המתאמן ייכנס לאימון באופן אוטומטי ע”י המערכת; הודעה בדבר כניסה לאימון מרשימת המתנה תישלח באמצעות האפליקציה (במידה והמתאמן אישר קבלת הודעות. באחריות המתאמן לוודא אם נכנס לאימון או לא); במידה ומתאמן לא יכול להשתתף באימון, ניתן לבטל את הרישום בתוך 30 דק’ מרגע הכניסה מרשימת ההמתנה. 
 • מתאמן רשאי לבטל באפליקציה את רישומו לאימון עד 24 לפני תחילתו ללא עלות. ביטול אימון בפחות מ- 24 שעות לפני תחילתו (להלן: “ביטול מאוחר“) או אי הגעה לאימון ייחשבו כניקוב בכרטיסייה.
 • במקרים מסוימים, תיתכן החלפת מאמנות\ים; שינויים ניתן לראות באפליקציה. לא ניתן לבטל אימון תוך פחות מ-24 שעות בשל החלפת מאמן\ת. 
 • ההשתתפות בשיעורים והשימוש במתקנים בסטודיוס מותנים בחתימה על הצהרת הבריאות; על המתאמנים להודיע באופן מיידי על כל שינוי בריאותי שלא דווח בהצהרת הבריאות. 

באישור תקנון זה, אתם מאשרים לנו לשלוח לכם עדכונים והודעות שיווקיות, כולל הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים במהלך תקופת החברות ולאחריה. תוכלו להסיר את עצמכם מרשימות התפוצה שלנו בכל עת. 

קבוצת FIT מתחייבת שלא להעביר את פרטי הקשר של מתאמניה לצד שלישי כלשהו.

הפרה של תנאי התקנון מצד המתאמן, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בינו לבין קבוצת FIT.


FIT SHOP

תקנון ומדיניות


מלאי:

 • החברה אינה מתחייבת למלאי מוצרים מסוים כלשהו.
 • יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות כלשהן לרבות כאלו אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא”ל שהוזנה או באמצעות הטלפון. במקרה זה, החברה תהיה רשאית להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה ותקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר.


ביצוע הזמנה באתר ותשלום:

 • הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים, כוללים מע”מ על פי דין. לחברה הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים המוצעים באתר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 • חיוב משתמש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו באתר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הרכישה. פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. בביצוע הרכישה הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת.
 • בעסקת רכישה בה תינתן למשתמש אפשרות לשלם בתשלומים, יכללו תנאי העסקה את מספר התשלומים האפשרי וסך כל העסקה. עם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה או נדחתה.
 • בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לספק פרטים נכונים ומדויקים.
 • האתר מאובטח עפ”י התקן ופרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החברה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.משלוחים ואיסוף עצמי 
 • בכפוף לכך ששולמה לחברה מלוא התמורה בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי, החברה תדאג לאספקת המוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר) לכתובת שסיפק הלקוח בעת ההזמנה, תוך 7 ימי עסקים. 
 • במניין ימי אספקת המוצרים המצוינים בדף המכירה נכללים אך ורק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • ניתן לבצע הזמנה באתר לכל האזורים בארץ בלבד. אזורים מיוחדים יחויבו בהפרש התעריף בהתאם, עלות המשלוח המיוחד יתואם עם הלקוח המזמין. במידה והחברה תגיע לאזורים מיוחדים, החברה רשאית להוסיף עלות שילוח ליעדים המיוחדים הבאים: אילת והערבה, יהודה ושומרון, רמת הגולן, וכל ישוב ברדיוס של למעלה מ-100 ק”מ מנמל ת”א. 
 • איסוף עצמי – במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר עצמאית, על המשתמש להגיע בתיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש. 


החזרות וביטולים:

 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010, זכות הביטול והזכות להחזר כספי הינן בכפוף לתנאים שלהלן:(1) כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ש”ח, ובכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק כמפורט מטה.(2) במוצרי ביגוד – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, ובלבד שהתווית לא הוסרה ובמוצר לא נעשה שימוש.

  (3) כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה הוא 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ולא נעשה בהם שימוש. 

(4) החזר כספי יינתן בניכוי 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות. החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה או בהעברה בנקאית.

 • ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה באי-מייל לחברה: info@fitop.co.il
 • החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או באי-מייל, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת הרכישה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל
  מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.


שירות לקוחות: 

למידע על תפעול המוצר, משלוחים והחזרות הנוגעים למוצרים שיירכשו באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות באמצעות האי-מייל: info@fitop.co.il 

שאלות תשובות:

מי אתם FITpro? מותג חדשני לאביזרי פילאטיס, יוגה ואימונים פונקציונליים 

תוך כמה זמן יגיע אליי המשלוח? גג 7 ימים עסקים עד פתח הבית ☺ 

תוך כמה זמן ניתן לאסוף ומאיפה? את המוצרים ניתן לאסוף בתיאום מראש מ- FIT HOUSE 

נמל ת”א.

יש לי שאלה, איך מגיעים אליכם? ברגל, באופניים, עם קורקינט, אפשר גם ברכב/גמל/חמור וכדו’.

לאן? כיכר פלומר 22, נמל ת”א.

רוצים לדבר איתנו?  שלחו אי-מייל ל- info@fitop.co.il ונחזור אליכם בכיף. 

הרשמה לשיעור ניסיון

רק להכניס פרטים מתאימים
אנחנו כבר נדאג ליתר

×