TERMS & PRIVACY

כללי:
תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין FIT HOUSE על כל סניפיהם (להלן: “קבוצת FIT”) לבין לקוחות הקבוצה (להלן: “המתאמנים”), ותוכנו מחייב את שני הצדדים. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
לקבוצת FIT אחד עשרה סטודיוס בפריסה אזורית בעיר תל אביב – יפו; רכישת כרטיסייה או מנוי תאפשר כניסה לסטודיו אחד בלבד, אלא בתנאים מסוימים ולשיקול דעת קבוצת FIT בלבד.
ללקוחות הקבוצה מוצעים מספר מסלולי כרטיסיות, שמחיריהם ותנאיהם העיקריים מפורטים במחירון המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, וזמין באתר האינטרנט https://fithouse.co.il/store/ ובאפליקציה. לקבוצת FIT נשמרת הזכות לבצע שינויים במסלולים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה.
המתאמנים בקבוצת FIT רשאים להיכנס לסטודיו בו רכשו כרטיסייה / מנוי, להשתמש במתקני הסטודיו ולהשתתף בשיעורים בכל סוגי האימונים, וזאת בכפוף לנהלים כפי שיובאו להלן.

סוגי מנויים:
כרטיסייה חודשית מתחדשת -מנוי בהו”ק- כרטיסיות חודשיות של 4/8/10/12 וסופר פיט (אימון אחד ביום) אימונים אשר מתחדשות בכל חודש באמצעות הוראת קבע; תוקף הכרטיסיות הינו חודש אחד בלבד; אימונים שלא נוצלו בחודש אחד לא יועברו לחודש העוקב.
כרטיסיות שנתיות- כרטיסיות של 5\10\25\50\100\200 אימונים אותם ניתן לממש בכל עת בתוך שנה. ניתן לחלק כרטיסיות שנתיות של 50 אימונים ומעלה במספר סטודיוס בחלוקה מראש במועד הרכישה. ניתן לחלוק עם בן משפחה נוסף.
כרטיסיית חופשי חודשי- כרטיסייה שמאפשרת כניסה לאימון אחד ביום; תוקף הכרטיסייה הינו חודש אחד בלבד. במקרה של אי הגעה לאימון פעמיים, תחסם ההרשמה קדימה ל-3 ימים.
תשלום בעבור הכרטיסיות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ומראש.
הרשמה לאימונים הינה מראש באמצעות האפליקציה.
לקבוצת FIT נשמרת הזכות לבצע שינויים במסלולים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה.

הקפאת מנוי:
כרטיסייה חודשית מתחדשת- ניתן להקפיא למשך חודש קלנדרי אחד (רצוף) בלבד ללא עלות (מינימום 30 יום הקפאה). ההקפאה תתבצע לפחות יום אחד לפני מועד החיוב ובכתב. לאחר מועד החיוב לא תתאפשר הקפאה אלא במקרים חריגים ובאישור מנהלת. ** ניתן לקנות אימונים בודדים לזמן ההקפאה בעלות של אימון בודד בתמחור לפי הכרטיסייה הקיימת; סופר פיט עלות של 50 ש”ח לשיעור. **ניתן להקפיא את הכרטיסייה עד ל60 יום בשנה בלבד.
כרטיסיות שנתיות- לא ניתן להקפיא כרטיסייה שנתית; במידה ובתום שנה לא נוצלו כל האימונים, ניתן להאריך את תוקף הכרטיסייה לחודש נוסף בעלות של 15 ש”ח לאימון; הארכה בכל חודש נוסף מעל החודש הראשון אפשרית בעלות של 25 ש”ח לאימון; ניתן להאריך בסך הכל עד שלושה חודשים.
בתום תקופת ההקפאה, לרבות הארכות ככל שיהיו, יפוג תוקפם של הכרטיסיה השנתית \ המנוי ולא יינתן החזר כספי בגין האימונים שלא נוצלו.
הקפאות חריגות תתאפשרנה בנסיבות של: מצב בריאותי (מותנה באישור רפואי), תקופת מילואים (בהצגת אישור מתאים) או מקרים מיוחדים על פי שיקול דעת קבוצת FIT ובכפוף לאישור מנהל\ת.

ביטולים:
כרטיסייה חודשית מתחדשת- בקשה לביטול כרטיסייה חודשית מתחדשת תיעשה בכתב בלבד באמצעות דוא”ל: info@fithouse.co.il או באמצעות הוואטספ. בקשה שלא נענתה באסמכתאת אישור, חזקה שלא התקבלה. ביטול של כרטיסייה חודשית מתחדשת ייעשה עד 48 שעות לפני מועד החיוב, כלומר בסוף כל חודש. הודעת ביטול לאחר מועד החיוב תכנס לתוקף בחודש העוקב.
במידה ונעשה שימוש בכרטיסייה, לא יינתן החזר כספי בגינה; ניתן להעביר את הכרטיסייה למתאמן אחר אשר ייכנס בנעליו של המתאמן הראשון, בכפוף לחתימתו של המתאמן החדש על הצהרת בריאות ועל התקנון.
כרטיסיות חודשיות\שנתיות- בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ניתן לבטל עסקת רכישה של כרטיסייה חודשית בתוך 14 ימים ממועד הרכישה כל עוד לא נעשה כל שימוש בה. במעמד הביטול ייגבו דמי טיפול בסך של 5% משווי הכרטיסייה במועד הרכישה או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.
במידה ונעשה שימוש בכרטיסייה, לא יינתן החזר כספי בגינה; ניתן להעביר את הכרטיסייה למתאמן אחר אשר ייכנס בנעליו של המתאמן הראשון, בכפוף לחתימתו של המתאמן החדש על הצהרת בריאות ועל התקנון.
שיעור/ כרטיסיית ניסיון- ניתן לבטל עסקת רכישה של שיעור ניסיון בתוך 24 שעות ממועד ביצועה. במעמד הביטול ייגבו דמי טיפול בסך של 5% מהסכום ששולם.

נהלי הסטודיו:
שעות הפעילות בסטודיוס של קבוצת FIT נקבעות לפי שיקול דעת ההנהלה; ייתכנו זמנים שבהם הסטודיו כולו או חלקו יהיו סגורים לצרכי אירועים פרטיים או לצרכים אחרים ולא תותר כניסת מתאמנים.
ניתן להיכנס לאימון באיחור של 5 דק’ בלבד מתחילתו. בחלוף 5 דק’ לא תתאפשר כניסה לחלל הסטודיו.
המגבות מיועדות לשימוש במקלחות בלבד ואין להוציאן מתחומי המקלחות.
אין להכניס לסטודיוס אלכוהול ו/או סמים ו/או כלי נשק.
אין להכניס בעלי חיים לסטודיוס, למעט כלבי נחייה.
אין להכניס לסטודיוס קורקינטים או אופניים רגילים וחשמליים.
הנהלת קבוצת FIT שומרת לעצמה את הזכות לבקש ממתאמן לעזוב את תחומי הסטודיו ו/או לבטל את מנויו אם היא סבורה שהתנהגותו אינה עומדת בדרישות התקנון ו\או בסטנדרטים הנהוגים.

חפצים אישיים ובטיחות:
יש להכניס את התיקים והציוד האישי ללוקרים המיועדים לכך, ולדאוג לנעילתם.
אין להכניס תיקים וציוד אישי לחלל הסטודיו.
אין להשאיר ציוד בלוקרים לאחר שעת הסגירה.
קבוצת FIT עושה את מירב המאמצים כדי למנוע פגיעה בציודם האישי של מתאמניה; עם זאת, אין קבוצת FIT אחראית לאובדן או גניבה של ציוד אישי בשטחה. אנא הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך ללא השגחה בזמן האימון, כולל בלוקרים.

השתתפות באימונים:
ההשתתפות באימונים מותנית בהרשמה מראש באפליקציה.
מינימום משתתפים באימון – 3 מתאמנים.
לאחר הרשמה לאימון, ניתן להחליפו לאימון אחר באותו היום בתוך 15 דק’ ללא חיוב באמצעות האפליקציה.
במידה והאימון מלא, ניתן להרשם לרשימת המתנה באפליקציה; במידה ויתפנה מקום באימון עד 5 שעות לפני תחילתו, המתאמן ייכנס לאימון באופן אוטומטי ע”י המערכת; הודעה בדבר כניסה לאימון מרשימת המתנה תישלח באמצעות האפליקציה (במידה והמתאמן אישר קבלת הודעות. באחריות המתאמן לוודא אם נכנס לאימון או לא); במידה ומתאמן לא יכול להשתתף באימון, ניתן לבטל את הרישום בתוך 30 דק’ מרגע הכניסה מרשימת ההמתנה.
מתאמן רשאי לבטל באפליקציה את רישומו לאימון עד 24 לפני תחילתו ללא עלות. ביטול אימון בפחות מ- 24 שעות לפני תחילתו (להלן: “ביטול מאוחר”) או אי הגעה לאימון ייחשבו כניקוב בכרטיסייה.
ככל ונעשה ביטול מאוחר ונכנס מתאמן אחר מרשימת המתנה, יושב הניקוב למתאמן המבטל בכפוף לידוע הסטודיו בדבר ההחלפה.
במקרים מסוימים, תיתכן החלפת מאמנות\ים; שינויים ניתן לראות באפליקציה. לא ניתן לבטל אימון תוך פחות מ-24 שעות בשל החלפת מאמן\ת.
ההשתתפות בשיעורים והשימוש במתקנים בסטודיוס מותנים בחתימה על הצהרת הבריאות; על המתאמנים להודיע באופן מיידי על כל שינוי בריאותי שלא דווח בהצהרת הבריאות.

סדנאות:
*קבוצת FIT מקיימת סדנאות חיצוניות ופנימיות באמצעות האקדמיה. חלק זה נועד להסדיר את היחיסים בכל הנוגע לסדנאות הללו.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ניתן לבטל עסקת רכישה של סדנא עד 14 יום למועד הסדנא. במעמד הביטול ייגבו דמי טיפול בסך של 5% משווי הכרטיסייה במועד הרכישה או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.
עסקה שלא בוטלה בזמן הנקוב בס’ לעיל לא תזכה בהחזר כספי.
סדנא שבוטלה ו\או נדחתה בשל כח עליון ו\או נסיבות שאינן בשליטתה של האקדמיה שאינו תלוי באקדמי, תועבר למועד חלופי.
סעיפים הנוגעים לנהלי הסטודיו ולחפצים אישיים ובטיחות (ראו לעיל) נוגעים גם למשתתפי הסדנאות.
באישור תקנון זה, אתם מאשרים לנו לשלוח לכם עדכונים והודעות שיווקיות, כולל הודעות בדואר אלקטרוני ובמסרונים במהלך תקופת החברות ולאחריה. תוכלו להסיר את עצמכם מרשימות התפוצה שלנו בכל עת.
קבוצת FIT מתחייבת שלא להעביר את פרטי הקשר של מתאמניה לצד שלישי כלשהו.
הפרה של תנאי התקנון מצד המתאמן, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בינו לבין קבוצת FIT.

להרשמה

רק להכניס פרטים מתאימים
אנחנו כבר נדאג ליתר
Mini Cart 0

Your cart is empty.

×